Накшатрите в Ведическата астрология

В живота на човека влияят различни накшатри и най важна от всички е накшатрата в която е Луната когато човек се е родил. Тя определя какъв ще е неговия мироглед към света как ще възприема заобикалящия го свят.

Накшатрите са Лунни съзвездия и са 27 на брой имат за управител различни планети от ведическата астрология и определят характера на всяка накшатра. Луната пребивава в всяка накшатра за кратко време.

Накшатри

1.Ашвини .
2.Бхарани 
3.Критика 
4.Рохини 
5.Мригашира 
6.Ардра 
7.Пунарвасу 
8.Пушя 
9.Ашлеша

Накшатри

10.Магха
11.Пурвапхалгуни
12.Утарапхалгуни
13.Хаста
14.Читра
15.Свати
16.Вишакха
17.Анурадха
18.Джиештха

Накшатри

19.Мула
20.Пурвашадха
21.Утарашадха
22.Шравана
23.Дхаништха
24.Сатабхиша
25.Пурвабхадрапада
26.Утарабхадрапада
27.Ревати

Управители

Кету
Венера
Слънце
Луна
Марс
Раху
Юпитер
Сатурн
Меркурий

Накшатрите се разделят на три вида: божествени, човешки и демонични.

Божествените и човешките са благоприятни накшатри и имат по малко негативни енергии, а демоничните също могат да бъдат благоприятни, но при тях много по често се проявяват негативни енергии които предизвикват
конфликти.

Според ведическата астрология на тези периоди може да се въздейства и да се смекчи негативното влияние на дадена накшатра или период.

Разбира се при тълкуванието на хороскоп по Джиотиш има много фактори които са от значение но в тази статия обръщам внимание на накшатрите които са част от всеки един ден а по някога можем да започнем деня с една накшатра и да го завършим с друга или в един ден да влияят две накшатри.


Накратко ще направя описание на подходящи дейности по време на влияние на дадена накшатра
Неподвижни фиксирани : Рохини, Утарапхалгуни, Утарашадха и Утарапхадрапада. Когато Луната пребивава в тези накшатри е подходящо за следния род дейности които са с дългосрочен период на влияние например посаждане на семена и растения, настаняване в нов дом, даване на обед или заклинание, отбелязване на ново начало.
Меки :

Читра, Мригашира, Анурадха, Ревати, когато Луната е в някои от тези съзвездия се препоръчват следните дейности: Носене на нови дрехи, сексуална дейност с цел зачатие, танци и занимание с изкуство, както и изпълнение на тържествени ритуали.
Леки:

Ашвини, Пушя, Хаста, препоръчва се разходка извън града, украса на нещо, екскурзия, занимание с спорт, начало на бизнес, пътешествие, прием на лекарства.
Остри раздразнителни: Мула, Джиештха, Ардра и Ашлеша освобождаване от вредни навици и освобождение от вредно влияние на хора. Също така четене на мантри, които даряват могъщество и власт е особено благоприятно в тези дни.
Подвижни:

Шравана, Дхаништха, Свати, Сатабхиша, Пунарвасу – градинарство, пътешествия получаване на ресурси за транспортни средства, правене на добри но не дълговечни по своя резултат събития.
Ужасни:

Пурвапхалгуни, Пурвашадха, Бхарани, Пурвабхадрапада и Магха подходящо време за ужасни дела в всякакъв аспект може да предизвикат дълготраен ефект и да бъде трудно връщането на баланса.
Съзвездия с смесен характер: Критика и Вишакха подходящи за рутинна работа, ежедневни задължения, но не се препоръчва нова важна работа.


Разбира се важни са и транзитите на планетите в вашата натална карта но огромно значение имат и лунните съзвездия в съчетание с транзитите само така може коректно да се отчете най благоприятния период за вашите важни действия.


Желая ви много сбъднати мечти и щастливи открития с Ведическата астрология наречена Джиотиш

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *