За мен

По професия съм счетоводител. Дълго време не бях доволна от себе си.Беше ми трудно да разбера с какво искам да се занимавам. Исках да разбера моята цел и мисия.

Винаги съм се интересувала от астрология, но преди четири години се запознах с ведическата астрология. Наречена още Джиотиш.

Ведическата астрология е сложна и древна система, която има своите корени в Индия. Затворено знание, което се е предавало от уста на уста от учител на ученик в продължение на хиляди години.

Стана ми интересно и разбрах, че Джиотиш е магия. Това е тайната на живота. Ведическата астрология ни дава отговори за нашата карма и не само. Тя може да покаже вашата съвместимост с партньора, кога е най подходящото време за вземане на важно решение, как да подберете правилния камък или камъни във вашия аксесуар за да ви носи благополучие. Как да хармонизирате вредоносна планета която ви създава трудности и препятствия и т.н.

Винаги съм обичала да помагам на хората и Джиотиш ми даде тази възможност. Понякога човек може да му е трудно да разбере себе си и своята мисия защо е роден какво е важно да научи в този живот. Моята задача е да предам на човека какво иска да каже неговата натална карта какво е посланието на древните Веди за него.

Животът ми се промени на фино ниво. Законите на Вселената действат независимо дали ги познаваме или не. Един от законите казва, че Вселената е хармонична и съвършена. И задачата на всеки човек е да намери хармония както вътре, така и в света наоколо. Причината за нашите проблеми, болки и страдания е незнанието на тези закони. Но след като сте придобили тези инструменти, вие ще намерите ключа към успеха и хармонията със себе си.

Вселената очевидно ме обича, защото получих възможността да се обучавам в института Лакшми-Амея! И мисля, че животът ми би бил по-труден без това знание.

Радвам се да споделя с вас моите умения и знания и ако вие сте на тази страница значи не е случайно. Струва си да послушате Вселената това може да промени живота ви.

Сертификати